• html5 slideshow
  • html5 slideshow
  • html5 slideshow
  • html5 slideshow
1 2 3 4


เกี่ยวกับเรา

fjrigjwwe9r0tb_HeadMenu123:DataDetail1

PAATSAAN "พัฒน์สัณห์"

       เรามีความเชื่อว่า ธรรมขาติ คือสิ่งที่สรรสร้างความสุขให้กับให้กับชีวิตมนุษย์ เราจึงพัฒนาผลิตภัณฑ์จากส่วนประกอบที่มาจากธรรมชาติเป็นหลัก ซึ่งสามารถบำรุงดูแลสุขภาพเส้นผม และสุขภาพผิว ได้ดีกว่าสารเคมีเมื่อใช้ในระยะยาว เนื่องจากเราเชื่อว่า การใช้สารเคมีหรือสารสังเคราะห์ไม่ใช่การบำรุงดูแลเส้นผม หรือผิว อย่างแท้จริง เนื่องจากสารเคมีมักจะให้ผลดีแค่ในระยะสั้นๆ แต่จะส่งผลเสียในระยะยาว กลับกัน การใช้สารธรรมชาติอาจเห็นผลช้า แต่ให้ผลดีในระยะยาว เราจึงเลือกสรรส่วนประกอบทั้งหมด จากชุมชนเกษตรกรรมอินทรีย์ทั่วท้องถิ่นไทย และกระบวนการผลิตซึ่งเกื้อกูลวิถีชีวิตของเกษตรกร รวมถึงการส่งต่อ “ความปลอดภัย” ความสุข จากธรรมชาติสู่ผู้บริโภคจนก่อเกิดความสุข ความสบายใจ อย่างแท้จริง และยังสามารถส่งต่อ แบ่งปันให้ผู้คนรอบข้างได้สัมผัสความสุข ความปลอดภัย ส่งต่อไปไม่รู้จบ ให้กับคนที่คุณรัก กับการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์  “พัฒน์สัณห์” (PAATSAAN)